Privacy policy

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan
ons te verstrekken. De gegevens die wij nodig hebben voor een correcte afhandeling van de
bestelling zijn: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres. In het geval het noodzakelijk is voor een correcte afhandeling van uw bestelling zullen wij slechts de benodigde gegevens delen met derden. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te bevestigen en te verzenden aan u, maar ook
om u na uw aankoop te kunnen voorzien van een goede passende service.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens slechts voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die
u middels uw bestelling met ons afsluit. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor
het verzenden van een bevestiging van de bestelling per e-mail, het controleren van de betalingen,
het bezorgen van de bestellingen en de nieuwsbrief zoals is aangegeven in het bestel proces.
Al uw persoonlijke gegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP).